Tanja Baran na Svetom Duhu održala predavanje o hrvatskim svecima i blaženicima

U svetištu sv. Antuna Padovanskog na zagrebačkom Svetome Duhu u srijedu 9. ožujka 2022. predsjednica Udruge za promicanje znamenitih Križevčana „Dr. Stjepan Kranjčić“ doc. dr. sc. Tanja Baran održala je predavanje posvećeno hrvatskim svecima i blaženicima.  Tom je prigodom i predstavljena knjižica „Hrvatski sveci i blaženici – životopisi, molitve, likovni prikazi“ koju je uredila predavačica. Program je održan kao priprema za otvaranje pučkih misija koje će na Svetom Duhu biti održane od 18. do 27. ožujka, a u povodu jubileja „100 godina dolaska fratara na Sveti Duh“.

„Među onima koji su dolazili u našu svetodušku crkvu su bl. Ivan Merz, bl. Alojzije Stepinca, sv. Majka Terezija, o. Ante Gabrić, kao i više onih koji su umrli na glasu svetosti“ – rekao je župnik fra Roko Bedalov u uvodnim riječima.

Tanja Baran u predavanju je predstavila sve kanonizirane i beatificirane hrvatske ljude, a govorila je i o četrdesetak kauza za proglašenje blaženima koje su u tijeku. Okupljenima je približila okolnosti pojedinih kanonizacija i beatifikacija, tijek procesa za proglašenje blaženima i svetima, izlagala je o zauzimanju crkvenih ustanova i pojedinaca oko štovanja hrvatskih duhovnih velikana, ali i o teškoćama i radostima koje idu uz te dugogodišnje postupke. Naglasila je da su hrvatskih biskupi u posljednjih 10 godina otvorili više kauza, nego što je to bilo ranije.   

Progovorila je i o mogućnostima vjernika laika u promicanju hrvatske svetosti, ponajprije molitvom, ali i kroz organizaciju programa iz kulture. U tom je smislu približila Dane hrvatskih svetaca i blaženika u Križevcima, četverodnevnu manifestaciju kao kombinaciju euharistijskih slavlja i sadržaja iz kulture, kojima se želi bolje upoznati, a onda i poštovati i nasljedovati najveće hrvatske uzore, i utjecati se njima u zagovor. Posebno je izdvojila izložbeni projekt „Hrvatski sveci i blaženici u našem narodu“ u kojem izabrani poznati hrvatski akademski slikar ili kipar dobije priliku da oblikuje izložbu kojom započinju Dani u Križevcima, a zatim ta izložba, uz zauzimanje Nacionalnog svetišta sv. Josipa iz Karlovca, putuje po hrvatskim gradovima sa željom pronošenja hrvatske svetosti kroz likovnu umjetnost.

Dr. Baran je govorila i o smionosti članova Udruge „Dr. Stjepan Kranjčić“ koji su 2007. pokrenuli prvu udrugu takvoga tipa u Hrvatskoj, a koja se od prvih svojih dana zauzima za javno priznanje svetoga života svojega pokojnog župnika Kranjčića te za promicanje štovanja svih hrvatskih svetaca i blaženika, slugu i službenica Božjih.

Nakon predavanja uslijedila je rasprava u kojoj su okupljeni izrazili žaljenje što se o hrvatskim svecima i blaženicima premalo govori u hrvatskom javnom prostoru i premalo ih se stavlja kao uzor za življenje u osobnoj i društvenoj svakodnevici.